POLITYKA PRYWATNOŚCI Agencji Promocyjno Reklamowej KIORA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informujemy o wprowadzonych i zastosowanych najwyższych zabezpieczeniach przetwarzanych danych osobowych takich, by każdy powierzający nam swoje dane osobowe czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cel i zakres przetwarzania przez Agencję Promocyjno Reklamową KIORA, Państwa danych osobowych. Definiuje obowiązki Agencji Promocyjno Reklamowej KIORA jako Administratora Danych Osobowych oraz przysługujące Państwu prawa w tym zakresie.

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Agencji Promocyjno Reklamowej KIORA Andrzej Cyra z siedzibą w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 24/2, 04-110 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.

 

Kontakt z Administratorem:

W sprawie zgłoszeń żądań lub przekazania informacji dotyczących danych osobowych możecie Państwo skontaktować się Administratorem pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer 22 813 96 89. lub listownie pod adresem: Majdańska24/2, 04-110 Warszawa

 

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

  1. do celów związanych z prawidłową organizacją konkursów tj. . przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją konkursu, w tym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami praw. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

  1. Administrator będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe osób uczestniczących w konkursach, które określone są w art. 4 Rozporządzenia w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów kontaktowych, adresów zamieszkania, adresów e-mail, .

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego czy przesłania pracy konkursowej wraz z załączoną zgodą na przetwarzanie danych bezpośrednio na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania przez Państwa danych identyfikujących uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 

Dodatkowo przysługuje Państwu
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  • prawo żądania przenoszenia swoich danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń , które są związane z konkursem . Dane osobowe laureatów w konkursie mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji przez administratora obowiązków organizatora konkursu wynikających z regulaminu danego konkursu oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom udostępniającym bramki sms, podmiotom uczestniczącym w realizacji nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród, organom administracji skarbowej.